2015 Yılı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulaması
Kapsamında Oluşan Yerleştirmeye Esas Puan Değerleri


http://www.meb.gov.tr